Geschiedenis van de scheepvaart

De Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij
 
Prins was een van de direkteuren van Concordia (zie bij "lijndiensten")
situatie anno +/- 1890
Alle door de ASM gebouwde schepen staan in volgorde van bouwnummer veremeld in Lekko

 

 

 

 

 
 
Alle door de ASM gebouwde sleepboten staan in volgorde van bouwnummer vermeld in het sleepboten tijdschrift Lekko, jaargang 1988.
 
 
 
 
 
 
 
Het zusterschip van de toendertijd grootste zeesleper ter wereld: de Zwarte Zee!
 
 
De nadagen: begin jaren 70 vorige eeuw.
Situatie in 1990. De ASM-haven nog leeg.