Geschiedenis van de scheepvaart

De Oude Haven
 
Havens bij de poorten van de stad.
Oude haven begin 20ste eeuw.
 

Reconstructie plaats oude haven:

situatie vóór 1940

Reconstructie plaats oude haven:

situatie na 1978

Reconstructie oude haven:

oud en nieuw over elkaar heen

Vanaf de overzijde. Rechts de ingang van de oude haven.

Ingang oude haven.

(links onderaan een plattegrond met pijl vanwaaruit de foto is genomen)

 
De gemeentelijke helling en werf. Hier werden de schepen van de schipbrug onderhouden.
Onder de nieuwe brug aan de zuidzijde ligt nog 1 schip van de schipbrug
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De haven was op het laatst in zeer slechte staat.
Ook voor de oorlog al plannen om de oude haven aan te pakken.
 
 
 
 
 
 
Na de oorlog is de haven gedempt met het puin van de verwoeste stadshuizen.
Arnhems Stadsplan: herstel en vernieuwing van de stad.
Een nieuw Musis Sacrum op de plek van de oude haven!
Situatie begin jaren 70 vorige eeuw, vlak voor de bouw van de nieuwe- of Mandelabrug.
Situatie begin jaren 80 vorige eeuw.