Info over de Kunststad: Algemene info Kunststad: Voorbeeld Huurcontract
Bijzondere bepalingen
Voorbeeld statuten van een vereniging van huurders
Overzicht: wie zit waar in de Kunststad
Overzicht huisnummering Kunststad begane grond en 1e verdieping
Overzicht huisnummering in de rest van de loods.
   
Info over de afbouw: Infoboekje "Huren op de NDSMwerf"
Info "30-minuten brandwerende wanden"
Info verwarming
Info Electra
Info riolering en waterleiding
Voorbeeldbegroting afbouw
Verslag workshop "30-minuten brandwerende wanden"
   

Tekeningen van het kasko:
(voor tekeningen bel 06.14529231)